IME AB är det kompletta företaget med en bas som leverantör till processindustrin, tillverkande industri och till fastighetsföretag. Vi arbetar med hela kedjan; projektering, konstruktion, tillverkning, installation, service samt reparation och förebyggande underhåll.

 

IME verkar också på privatmarknaden, främst inom el- och smidesområdet.

För oss är alla uppdrag lika viktiga, från bytet av det enskilda eluttaget till bygget av den stora industrianläggningen.

IME är det kompletta företaget som verkar på stor bredd med bibehållen spetskompetens inom områdena mekanik, elteknik och termoplast.

Vi ska vara den naturliga samarbetspartnern för industri- och fastighetsföretag i norra Östergötland, samtidigt ska vi vara den självklara samarbetspartnern för ytbehandlingsindustrin i hela Sverige.

IME ska ligga i framkant av utvecklingen när det gäller konstruktion, tillverkning och service av komplexa industrianläggningar.

I Norrköpingsområdet ska vi även vara en attraktiv part när det gäller hemmael och hemmasmide – inget uppdrag är för litet eller för stort för IME AB.

Efter en yrkeskarriär som anställda mekaniker-svetsare samt arbetsledare inom området svets & smide startade Ove och Stefan Turesson mekanisk verkstad 1994. Från 1997 utökades verksamheten till att även omfatta elteknik i samband med att Claes Turesson började i företaget.

 

Sedan dess har företaget kontinuerligt utvecklats inom flera områden. Samarbetet med Schlötter Svenska AB har t ex medfört att IME AB är en av de ledande tillverknings- och serviceleverantörerna inom ytbehandlingsindustrin.

Under senare år har IME AB breddat sin marknad och är idag en av de stora tillverknings- och industriserviceföretagen i norra Östergötland.

Pin It on Pinterest

Share This