011 - 19 44 80 info@imeab.se

IME AB – ett komplett industriserviceföretag

I Norrköping och Linköping har vi vår bas av verkstäder:

Elverkstad

Maskinverkstad

Skärhall

Plåt- och svetsverkstad

Se vår interaktiva broschyr

För konstruktions- och programmeringsarbetet, som inte utförs direkt hos kund, har vi kontorslokaler i anslutning till verkstäderna i Linköping och Norrköping samt vid vår filial i Staffanstorp.

För att vara framgångsrika inom våra huvudverksamheter industrientreprenader samt underhåll och service har vi byggt upp en bred och djup kompetens, detta bildar våra understödjande verksamheter; maskinteknik, industrismide, byggsmide, elteknik, elinstallation, apparatskåpsbygge samt konstruktion och programmering.

Historia

Efter en yrkeskarriär som anställda mekaniker-svetsare och arbetsledare inom området svets & smide startade Ove och Stefan Turesson mekanisk verkstad 1994. Från 1997 utökades verksamheten till att omfatta även elteknik i samband med att Claes Turesson började i företaget.

Sedan dess har företaget kontinuerligt utvecklats inom flera områden. Ett långvarigt samarbete med Schlötter Svenska AB har medfört att IME AB blivit en av de ledande entreprenad- och serviceleverantörerna inom ytbehandlingsindustrin.

Under senare år har IME AB breddat sin marknad, bland annat inom tung processindustri, energisektorn och livsmedelsindustrin. Idag är IME AB en av de stora industrientreprenad- och industriserviceföretagen i Östergötland.

Under åren 2020-2022 har företaget haft en stark tillväxt och personalstyrkan uppgår nu till ca 50 tillsvidareanställda. I denna period har Mats Turesson anställts som VD och ägarstrukturen i bolaget förstärkts genom att de båda avdelningscheferna Claes Turesson (Elteknik) och Erik Claesson (Mekanik) är delägare tillsammans med övriga engagerade styrelsemedlemmar.

Vision

Vi fortsätter vårt påbörjade arbete med att vara den kompletta och pålitliga leverantören av industrientreprenader och industriservice till våra nuvarande och nya kunder.

Genom att fortsätta fördjupa var och ett av våra kompetensområden har vi målet att bli helhetsleverantören av komplexa industrianläggningar samt att kunna möta de mest utmanande service- och underhållskraven inom industrins olika branscher.

Vi ska förknippas med engagemang, pålitlighet och spetskompetens. Vår ledstjärna är att alltid bidra till en störningsfri produktion med hög kvalitet hos våra kunder.

Elverkstad

Vi har vår egna elverkstad där vi i huvudsak bygger apparatskåp av olika slag, helt anpassade till våra kunders behov. Kopplat till elverkstaden har vi även konstruktionsgruppen som jobbar med både styrningar, apparatskåp och olika former av elinstallationer. I verkstaden kan vi även göra förberedande installationsarbeten inför montering hos kund. Lokalen ligger i direkt anslutning till våra övriga verkstäder vilket innebär smidiga flöden vid till exempel håltagning eller andra mer mekaniska arbeten som utförs på skåp, plåtar och andra komponenter.

Maskinverkstad

Vi har för vårt verksamhetsområde en komplett maskinverkstad med CNC-maskiner för svarvning och fräsning. Utöver det har vi även maskinpark för manuell körning. Här bearbetar och tillverkar vi allt från enskilda komponenter till mindre serietillverkning i alla former av metallämnen och plast.

Utrustning: CNS Svarv TUR NN, Fräs Eumach FBE 4000, Fräst Dugard Flerop, Vertikalfräs Leadwell m.m.

Plåt- och mekverkstad

Vår största verkstad, ca 1000 m2, möjliggör produktion och reparation av maskinkomponenter, stålkonstruktioner och reservdelar av olika storlekar och kvantitet. Här utför vi alla typer av svets- och plåtarbeten i alla former av materiel. Verkstaden är utformad för att på ett flexibelt sätt kunna hantera stora och små komponenter. Lokalen innehåller flera svetsstationer, traverslyft, maskiner för kapning, bockning, sågning, borrning m.m.

Skärhall

I vår skärhall har vi vattenskär med dubbla skärmunstycken samt plåtlager och traverslyftsystem. Vi skär upp till 120 mm tjocklek med precision och ytterligare några cm vid grovskärning.